درمان كف پای صاف


كف پای صاف چیست و آیا راهی برای درمان آن از طریق ورزش وجود دارد؟
پرسش:

سلام خدمت مشاور عزیز، احساس می‌كنم كف پایم تا حدودی صاف است، كف پای صاف چیست؟  آیا راهی برای درمان آن وجود دارد؟ آیا از طریق ورزش می توان آن را درمان كرد؟

پاسخ مشاور:

با سلام خدمت شما، كف پای صاف معمولاً به عنوان افتادگی قوس‌های داخلی و عرضی همراه با چرخش خارجی مچ پا شرح داده می‌شود. در این عارضه، پا با تمام قسمت پاشنه روی زمین قرار می‌گیرد و قسمت داخلی انحناء طولی كف پا كاملاً صاف است. انگشتان پا بی حركت هستند و عضلاتی كه باید انگشتان را خم كنند، فعالیتی ندارند و به همین دلیل نیز عمدة انگشتان پا فاقد قدرت و توانائی لازم در دامنة حركتی مفاصل می‌باشند، علاوه بر عوارضی كه در مفصل مچ پائی بر جای می‌ماند (مانند وضعیت مچ پا در پای ضربدری) مفاصل انگشتان و به ویژه انگشت شست در معرض فشارهای غیر طبیعی قرار می‌گیرد و قوس عرضی كاهش یافته و یا پهن می‌شود و نیام كف پا كشیده می‌شود.علائم:

ضعف عضلات نگهدارنده قوس طولی، تقسیم غیر طبیعی وزن بدن بر روی جانب داخلی به همراه چرخش به خارج پاشنه از علائم این عارضه می‌باشد. عضلات درشت نی جلوئی و عقبی كه از قسمت‌های بالائی ساق می‌آید و عمل مشترك آنها منجر به حركت چرخش به خارج مچ پا می‌شود، خم كننده دراز انگشتان و شست و همچنین عضلات ریز داخل كف پائی كه از داخل پا شروع می‌شوند، در این عارضه ضعیف شده و قدرت خویش را از دست داده‌اند. به طور عكس عضلات "نازك‌نئی‌كوتاه"، "بلند" و "طرفی" كوتاه شده و طول طبیعی آن كاهش یافته و لذا بازدهی مفید اولیه را از دست داده‌اند. مبنای حركات باید بر تقویت عضلات كف پائی، عضلات چرخش دهنده داخلی یعنی درشت نئی جلوئی و عقبی، عضلة دوقلو و نعلی و خم كننده دراز انگشتان باشد. كشش عضلات نازك نئی بلند و كوتاه و طرفی و رباط‌های جانب خارجی چون نازك نئی قاپی جلوئی و عقبی، رباط نازك نئی پاشنه‌ای و رباط قاپی پاشنه‌ای كه در این عارضه كوتاه شده‌اند، از جمله حركات می‌باشد. جمع كردن نیام كف پائی و تحرك بخشی به مفاصل كف پائی – انگشتی و به ویژه مفاصل شست از دیگر اقدامات است. نكتة قابل تذكر در مورد نحوة اجرای حركات آن است كه حركات عمدتاًٌ مبتنی بر تقویت عضلات چرخش دهنده به داخل پا باشد. به همین لحاظ باید هنگام اجرای حركات از چرخش به خارج ساق، جلوگیری به عمل آورد. بدین منظور می‌توان با گذاردن یك شئی در زیر پاشنه در ناحیه داخلی، لبه داخلی را بلندتر و امكان حركات تقویتی را سهل‌تر ساخت.حركات تقویتی:


1) در وضعیت نشسته كف پاها را به هم چسبانده و با فشار سعی ‌شود همراه با حركت چرخش داخلی، پای دیگر را به طرف ساق پا نزدیك نماید.

2) در وضعیت نشسته همراه با خم كردن انگشتان، پا را به حالت چرخش داخلی در آورد.

3) در وضعیت نشسته، با انگشتان پا توپ پینگ‌پنگ یا گلولة كوچكی را از روی زمین برداشته، به مدت چند ثانیه نگه داشته و سپس آن را به پای دیگر منتقل نماید.

4) در وضعیت خوابیده به پشت، كف پا را به دیوار گذارده و سپس با استفاده از فشار انگشتان و حركت خم شدن مچ همراه با چرخش داخلی، پاها را حركت دهد.

5) در وضعیت نشسته پاها به حالت ضربدر با تكیه كردن لبه خارجی پاها بر روی زمین سعی در بلند كردن بدن نماید.

6) در وضعیت ایستاده، پارچه‌ای را روی زمین پهن كرده با استفاده از انگشتان پا آن را جمع نماید.

7) در وضعیت ایستاده، با استفاده از انقباض عضلات جانب داخلی مچ و خم كننده‌های مچ روی لبه خارجی پا بلند شود.

8) در وضعیت ایستاده، با استفاده از یك شئی مناسب، ارتفاع لبه داخلی پاها را بیشتر نموده و سپس حركت شماره 7 را ابتدا با یك پا و سپس با هر دو پا تكرار نمائید. این حركت در وضعیت نیم خیز هم می‌تواند صورت گیرد.

9) انگشتان پا را از یكدیگر دور و به هم نزدیك نمائید و آنها را خم و راست نمائید. پنجه‌ها را به صورت بادبزنی از هم دور نمائید.

10) فشار دادن انگشتان بر روی زمین بدون بلند شدن استخوان‌های كف پائی، خم كردن انگشتان از مفاصل كف پایی انگشتی و باز كردن مفاصل بند انگشتی دو تمرینی هستند كه برای تقویت عضلات دودی و ریز كف پایی می‌توان بیان نمود.

11) در وضعیت نشسته دو نفر مقابل هم قرار گرفته و توپی را میان كف پاها قرار داده و سپس با استفاه از فشار انگشتان و خم كردن پا آن را به طرف پای همدیگر فشار می‌دهند. با ایجاد فاصله میان دو نفر می‌توان نوعی پاسكاری توپ را با پاها انجام داد.حركات كششی:

1) در وضعیت نشسته به حالت چهار زانو با كمك دست‌ها، یك ران را بالا آورده و زانو را به سینه نزدیك كنید. تنه حالت قائم دارد.

2) در وضعیت نشسته با پاهای كاملاً باز و دور از هم، یكی از پاها را از زمین اندكی بلند كرده و سپس آن را از خط وسط عبور داده و سعی كنید آن را به پای دیگر نزدیك نمائید.

3) در وضعیت نشسته به حالت تمرین شماره 2 سعی كنید هر دو پا را بالا آورده و سپس به صورت قیچی آنها را تا حدّ ممكن از روی هم عبور دهید.

4) در وضعیت خوابیده، دست‌ها به صورت باز و دور از بدن و پاها كاملاً كشیده، آنگاه سعی می‌شود با بلند كردن یك پا و عبور آن از روی بدن، آن را به پنجه‌های دست مخالف نزدیك نماید.

5) در وضعیت خوابیده به پهلو، پاها كاملاً كشیده لبه خارجی پا بر روی زمین آن‌گاه با كمك دست موافق جانب خوابیده و انقباض عضلات داخلی ساق و ران،تنه را به حدی از زمین بلند كرده كه كشش ناحیه خارجی در سراسر ران و ساق احساس شود.

6) در وضعیت ایستاده در كنار میزی با ارتفاع مناسب قرار گرفته، ناحیه خارجی و پشتی خارجی ساق و سپس ران را بر روی میز قرار داده و كشش كنترل شده‌ای را به ناحیه خارجی عضلات كشنده پهن نیام، دو سر رانی و خیاطه وارد آورید.

توجه : (تمامی تمرینات كششی ذکر شده در عارضه زانوی ضربدری نیز کار برد دارد)پیشنهادات موثر:

1) كاهش وزن، تغذیه مناسب، ورزش و رعایت شرایط بهداشتی.

2) پرهیز از ایستادن‌های طولانی، جابجائی و تغییر وضعیت به هنگام ایستادن.

3) پرهیز از پوشیدن كفش‌های پاشنه بلند، پنجه باریك و بزرگ، زیرا در این گونه كفش‌های نامناسب، عضلات دودی كف پایی امكان فعالیت انقباضی مؤثر را نخواهند داشت. همچنین از پوشیدن كفش‌هایی كه در آن رعایت حفاظت قوس نشده باشد یا پاشنه و رویه آن تغییر شكل داده و چرخش خارجی پاشنه را تشدید نماید، باید شدیداً خود‌داری كرد.

4) از ضربه زدن و پرش‌های مكرر، خصوصاً بر روی سطح سخت باید خودداری كرد. فرود نیز باید به نرمی و با خم كردن مفاصل صورت گیرد.

5) راه رفتن‌های تقویتی چون راه رفتن روی لبه خارجی پا، روی پنجه‌ها و نیز وارد آوردن نیرو توسط پنجه‌ها به هنگام راه رفتن.

6) راه رفتن با پای برهنه بر روی ماسه، چمن و سطوحی كه قابلیت شكل پذیری داشته باشند و نیز راه رفتن بر روی سطوح شیب‌دار توصیه می‌شود.

7) آموزش صحیح وضعیت ایستادن در حالی كه پاها حدود 8 سانتی‌متر از هم فاصله داشته، با مختصر چرخش داخلی، وزن را اندكی به طرف لبه خارجی منتقل نمائید. انگشتان همزمان فشاری را بر زمین وارد نمایند.

8) به نظر می‌رسد ورزش دوچرخه‌سواری به ویژه وقتی كه همراه با فشار خم كننده‌های مچ پا و انگشتان بر روی ركاب دوچرخه باشد، مؤثر و مفید واقع شود. ورزش شنا به ویژه رشته‌های شنای آزاد و قورباغه كه موجب تقویت پاها به شكل مطلوب می‌شود، نیز مناسب است.

9) به نظر می‌رسد ورزش‌هایی كه پرش به عنوان اصلی‌ترین مهارت آن است، چون پرش سه گام، طول و ارتفاع برای افراد مبتلا به عارضه كف پای صاف چندان مفید نمی‌باشد و احتمالاً به دلیل ضربات، عارضه و ناراحتی‌های ناشی از آن تشدید خواهند شد. فعالیت‌های استقامتی طولانی مدت، نیز موجب بروز كمر دردها و خستگی مفرط در این گونه افراد خواهد شد.

هادی سامع - كارشناس ارشد بیو مكانیك ورزشی


صداقت 24 ساعته است
24 ساعته اب صداقت باشید
منتشر شده توسط هادي سامع در تاریخ ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۸ دي


معصومه مستقیمی

اسلام وتشکرازمطالب مفیدسایت من دختری8ساله دارم که ازطرف مدرسه پس ازاسکن کف پاتشخیص صافی کف پاداده شده باتوجه به اینکه خودم نیز دچار این عارضه هستم چه اقداماتی بایدانجام دهم تافرزندم درآینده دچار مشکلی نگردد. باتقدیرفراوان
روح الله

با سلام..این کف پای صاف مصیبت شده برام به خدا هر چی کفش میخرم هیچ تاثیری نداره.تازه دیروز خود به خود غضروف پام پاره شد الکی یا.خلاصه بگم خیلی اعصاب خورد کنه....

نام:  
پست الکترونیکی:  
نظر شما: